รายงานต่างๆ

ขณะที่ KnowIT คือโปรแกรมทางเทคนิค ข้อมูลที่ได้จาก KnowIT นำความแตกต่างมาให้ธุรกิจของคุณได้จริงๆ คุณสามารถตั้งค่าบนโปรแกรม KnowIT ให้ส่งเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการไปยังผู้จัดการหรือแม้แต่พนักงานโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับพนักงานที่อาจจะไม่เคยรับรู้ประสิทธิภาพการทำงานของตัวเองมาก่อน

ดูรายละเอียดรายงานที่เราสร้างให้คุณทั้งหมดด้านล่างแล้วลองจินตนาการว่าคุณจะได้รับรายงานเหล่านี้ทางอีเมล์ในทุกๆ วัน ว่ามันจะช่วยให้คุณตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน

พนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 5 อันดับแรก
ได้เห็นอย่างรวดเร็วว่าใครคือพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในบริษัท
พนักงานที่มาสายที่สุด
ได้ค้นพบว่าใครคือพนักงานที่มาสาย เพื่อที่คุณจะได้นำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานต่อไป
พนักงานที่กลับเร็วที่สุด
ได้ดูว่าใครคือพนักงานที่กลับเร็วที่สุดและดูว่าส่งผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
พนักงานที่เสียเวลาระหว่างทำงานมากที่สุด
ได้เห็นว่าพนักงานคนไหนกำลังเสียเวลาไปเปล่าๆ ระหว่างการทำงาน เพื่อที่คุณจะได้หาความเชื่อมต่อระหว่างเวลาที่เสียไปกับประสิทธิภาพการทำงาน
พนักงานที่ทำงานล่วงเวลามากที่สุด
ได้ดูว่าพนักงานคนไหนทำงานล่วงเวลามากที่สุด และใครกำลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวเอง
เว็บไซต์ที่เข้าชมบ่อยที่สุด
ได้ค้นพบเว็บไซต์ที่พนักงานเข้าชมบ่อยที่สุด เพื่อที่คุณจะได้เพิ่มเข้าไปในรายการเว็บไซต์ที่ มีประโยชน์/ปานกลาง/ไม่มีประโยชน์ และ ห้ามเข้า ตามกลุ่มผู้ใช้งาน
พนักงานที่เข้าเว็บไซต์มากที่สุด
ได้ค้นพบว่าพนักงานคนไหนใช้เวลาไปกับการเข้าอินเทอร์เน็ตมากที่สุด สามารถศึกษาเพิ่มเติมไปจนถึงรายงานประสิทธิภาพการทำงานและการเข้างานได้อีกด้วย
Network Protocol ที่ใช้งานมากที่สุด
ได้เห็น Network Protocol ที่พนักงานใช้งานมากที่สุด หากใช้ร่วมกับฟังก์ชันติดตามการโอนย้ายไฟล์ด้วยแล้ว คุณก็จะเห็นว่าข้อมูลใดกำลังถูกรับส่งในขณะนั้น
พนักงานที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายมากที่สุด
ได้ดูว่าพนักงานคนไหนใช้ Bandwidth เพื่อรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายมากที่สุดในแต่ละวัน
การเชื่อมต่อจากระยะไกลที่ใช้บ่อยที่สุด
ได้ค้นพบการเชื่อมต่อจากระยะไกลที่พนักงานใช้บ่อยที่สุด เพื่อหาจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดการโอนย้ายไฟล์ที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน
การแจ้งเตือนพนักงานทุกคน
แสดงการแจ้งเตือนที่ถูกส่งไปให้พนักงานทั้งหมด ให้คุณได้เห็นว่าพนักงานคนไหนส่งการแจ้งเตือนมากที่สุด เพื่อนำไปศึกษาเพิ่มเติม
การใช้งานโปรแกรมแช็ทออนไลน์ของพนักงานทุกคน
แสดงปริมาณการส่งข้อความทั้งหมดของพนักงานผ่านโปรแกรมแช็ทออนไลน์แต่ละตัว ให้คุณได้เห็นว่าพนักงานคนไหนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพูดคุยผ่านโปรแกรมแช็ทขณะทำงาน
การใช้งานเว็บเมล์ของพนักงานทุกคน
แสดงปริมาณเว็บเมล์ที่รับส่งในแต่ละวันของพนักงานทุกคนแยกตามผู้ให้บริการเว็บเมล์ต่างๆ ให้คุณได้เห็นว่าพนักงานคนไหนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรับส่งเว็บเมล์และข้อมูลที่ถูกส่งคืออะไร
การโอนย้ายไฟล์ของพนักงานทุกคน
แสดงปริมาณไฟล์ที่ถูกรับส่งผ่านแต่ละ Protocol ของพนักงานทุกคน เพื่อที่คุณจะสามารถดูว่าใครกำลังใช้ Bandwidth ที่มากเกินจำเป็นบนเครือข่ายของบริษัท และหากดูประกอบกับรายงานประสิทธิภาพการทำงาน คุณก็จะเห็นภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น
สรุปกิจกรรมทั้งหมดบนเดสก์ท็อป ของพนักงานทุกคน
แสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้ายไฟล์ การตั้งชื่อไฟล์ การคัดลอกไฟล์ การลบทิ้งไฟล์ และการสร้างไฟล์บนเดสก์ท็อปของพนักงานทั้งหมด ข้อมูลนี้สามารถนำมาใช้ร่วมกับฟังก์ชันติดตามการโอนย้ายไฟล์ เพื่อหาจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดการโอนย้ายไฟล์ที่เป็นความลับออกจากบริษัท
โปรแกรมที่ถูกติดตั้งมากที่สุด 5 อันดับ
แสดงรายการโปรแกรมที่ถูกติดตั้งโดยพนักงานมากที่สุด หากนำมาดูควบคู่กับรายงานการผลิต ก็จะเห็นว่าโปรแกรมใดก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่ากัน 
พนักงานที่ติดตั้งโปรแกรมบ่อยที่สุด 5 อันดับ
แสดงรายชื่อพนักงานที่ติดตั้งโปรแกรมบ่อยครั้งที่สุด ข้อมูลนี้สามารถนำศึกษาเพิ่มเติมควบคู่กับคะแนนแสดงประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการไฟล์ต่างๆ บนเครื่อง
โปรแกรมที่ถูกใช้งานมากที่สุด 5 อันดับ
แสดงโปรแกรมที่ถูกเรียกมาใช้งานโดยกลุ่มพนักงานที่ถูกเลือกมากที่สุด ข้อมูลนี้สามารถนำมาวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยการดูคะแนนประสิทธิภาพการทำงานและการจัดกลุ่มโปรแกรมที่ติดตั้งเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มที่สร้างประสิทธิภาพในการทำงาน และ กลุ่มที่ไม่สร้างประสิทธิภาพการทำงาน เป็นต้น
พนักงานที่ใช้งานโปรแกรมมากที่สุด 5 อันดับ
แสดงรายชื่อพนักงานที่ใช้เวลากับโปรแกรมต่างๆ มากที่สุด 5 อันดับ  ข้อมูลนี้สามารถนำมาศึกษาเพิ่มเติมโดยการดูคะแนนประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม และปรับแต่งหรือสร้างกลุ่มงานใหม่ตามต้องการ
รายงานการเข้าปฏิบัติงาน
แสดงการเข้าปฏิบัติงานของพนักงานที่ถูกเลือก ไม่ว่าจะเป็น เวลาเริ่มงาน เวลาสิ้นสุดงาน และการทำงานล่วงเวลา ข้อมูลนี้จะทำให้บริษัทได้เห็นว่าพนักงานเข้างานสายหรือเลิกงานเร็วกว่ากำหนดหรือไม่ สามารถนำมาดูควบคู่กับรายงานประสิทธิภาพการทำงานเพื่อความชัดเจนได้
รายงานประสิทธิภาพการทำงาน
แสดงจำนวนชั่วโมงที่ใช้ไปกับโปรแกรมต่างๆ ที่ได้ทำการแยกประเภทไว้ล่วงหน้า และสร้างเป็นคะแนนประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม สามารถนำมาดูควบคู่กับรายงานการเข้าปฏิบัติงานเพื่อข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นก็ได้
รายงานการขาดประสิทธิภาพการทำงาน
แสดงเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับโปรแกรมที่ไม่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างเป็นคะแนนประสิทธภาพการทำงานโดยรวมและเปอร์เซ็นต์การใช้งานโปรแกรมต่างๆ บนเครื่อง ข้อมูลนี้จะชี้ให้เห็นว่าพนักงานขาดประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่และจากโปรแกรมไหนมากที่สุด นอกจากนี้แล้วยังสามารถนำข้อมูลนี้ไปกำหนดกลุ่มโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสำหรับแต่ละประเภทของงานได้อีกด้วย
รายงานประสิทธิภาพการทำงานเพื่อฝ่ายบริหาร
แสดงรายละเอียดอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่อเข้ากับระบบทั้งหมด ประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉลี่ย และคะแนนการเข้างานของพนักงานแต่ละคน นอกจากนี้แล้วยังแสดงรายชื่อพนักงานที่สมควรถูกแจ้งเตือนหรือเข้างานสายที่สุด (จากเวลาเริ่มงานที่กำหนดไว้) จำนวน 3 อันดับแรก พนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด 3 อันดับก็จะถูกแสดงเช่นเดียวกัน ข้อมูลนี้จะช่วยให้ผู้จัดการเห็นภาพรวมว่าพนักงานบริษัทสามารถทำงานได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ หรือ ต้องล็อคอินเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานการส่งการแจ้งเตือน
แสดงการแจ้งเตือนล่าสุดของพนักงานที่ถูกเลือก โปรแกรมที่พนักงานคนนั้นใช้และเป็นเหตุให้ถูกแจ้งเตือน และจำนวนครั้งที่ถูกเตือน ข้อมูลนี้จะช่วยให้ผู้จัดการเห็นว่าพนักงานคนไหนถูกเตือนมากที่สุด เพื่อที่จะได้ติดตามกิจกรรมที่พนักงานคนนี้ทำอย่างใกล้ชิดผ่านรายงานประสิทธิภาพการทำงานและการเข้าปฏิบัติงาน
รายงานการส่งข้อมูล
แสดงรายการข้อมูลถูกส่งออกไปในรูปแบบของตาราง Excel ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้บริษัทได้เห็นข้อมูลที่โปรแกรมได้จัดเก็บมาจากอุปกรณ์ต่างๆ และส่งขึ้นไปยังบัญชีควบคุม KnowIT ของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องล็อคอินเข้าระบบเพื่อความสะดวกของผู้จัดการ
รายงานประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
ได้เห็นรายการพนักงานปัจจุบันทั้งหมด จำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคะแนนประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมในรูปแบบของตาราง Excel ทำให้ง่ายสำหรับผู้จัดการในการเข้าถึงข้อมูลโดยทันทีว่าพนักงานกำลังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ได้ไม่จำเป็นต้องล็อคอินเข้าบัญชีควบคุม

ลงทะเบียน

KnowIT ปฏิวัติโปรแกรมรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ให้คุณได้เข้าใจเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและได้รับส่วนลดที่พิเศษสุด ลงทะเบียนเลย

ดูฟังก์ชันทั้งหมด

ดูฟังก์ชันที่มีทั้งหมดของ KnowIT ที่ทำให้เราเป็นโปรแกรมติดตามพนักงานที่ดีที่สุดเพื่อธุรกิจของคุณ

คำยืนยันจากผู้ใช้จริง

KnowIT ดีสมชื่อจริงๆ ฉันสามารถติดตั้งโปรแกรมได้เองโดยไม่ต้องพึ่งแผนก IT

รับโปรแกรมทดลองฟรี

  • ทดลองใช้งานโปรแกรมได้ถึง 14 วัน
  • รวมทุกโมดูลของ KnowIT
  • ทำงานบน PC, Mac และโทรศัพท์มือถือ
  • ติดตั้งได้มากถึง 5 เครื่อง
  • ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิต
  • อัพเกรดโปรแกรมได้ทุกเมื่อ